Dansk Svensk Gårdhund

Dansk Kennel Klub


DKK

Dansk Svensk Gårdhundeklub


DSGK

På hjemmesiderne fra DKK og DSGK kan du finde beskrivelse af og oplysninger om racen.

3.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.